Weerbaarheidstraining

Dit is een speelse, actieve training voor kinderen en jongeren, waarbij gewerkt kan worden aan:

Concentratieproblemen, overactiviteit, angsten, faalangst, geringe weerbaarheid, onverklaarbaar lichamelijke klachten, gedragsproblemen, verwerkingsproblematiek, ondersteuning bij ontwikkelingsproblemen zoals autisme (ASS) en ADHD, hechtingsproblematiek of opvoedingsvragen.

Tijdens deze sessies speelt het natuurlijke gedrag van de hond een centrale rol. De kinderen doen activiteiten met de hond. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd contact te leggen met de hond. Kinderen worden op hun eigen, authentieke gedrag aangesproken en de hond maakt dit gedrag zichtbaar.

Het effect van dit zichtbare gedrag wordt ervaren en later benoemd. Het natuurlijke gedrag van de hond zorgt ervoor dat het gedrag van het kind gespiegeld wordt. Door het steeds opnieuw oefenen met de hond wordt het kind de mogelijkheid geboden om alternatief gedrag te leren. Gevolg is dat ontwikkeling op gang komt. Experimenteren, gedragsalternatieven oefenen en daartoe uitgedaagd of uitgenodigd worden zijn de essenties van deze training. Door te doen ervaart het kind en komt het tot exploratie en daarmee tot ontwikkeling.

Deze training ontleent een aantal principes uit de Rots en Watertrainingen en Haptonomie. Beiden zijn ervaringsgericht.
Rots en Water is een psycho fysieke training ter bevordering van de sociale veiligheid en het sociale welzijn.
Haptonomie gaat over wat je voelt. Dat kun je nooit alleen in woorden weergeven. Je hele lichaam voelt, het vertelt je iets. Je kunt voelen met al je zintuigen. Zo weet je wat je prettig vindt en waar je grenzen liggen.

Deze training bestaat uit (doorgaans) 8 bijeenkomsten en kan individueel gegeven worden of in kleine groepjes van maximaal 4 kinderen.

De training wordt gegeven op mijn huisadres of op locatie. Bijvoorbeeld op de school van het kind.